Zavřít dialog
Please Wait
25 - 30 / 4
2017
AFO | Academia Film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckého a dokumentárního filmu | Academia film Olomouc
šipka menu
Archiv
šipka menu
Soutěžní poroty

Soutěžní poroty


POROTA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
 
  

ALISON LEIGH pracuje jako programová ředitelka Světového kongresu producentů vědeckých a faktuálních pořadů (WCSFP). Tato akce slouží především jako festival, částečně jako think tank a v neposlední řadě funguje jako trh a forma setkávání producentů. Tento rok se bude konat od 18. do 21. listopadu v Pekingu. WCSFP tvoří vysoce rozmanitý a zároveň velice vlivný kolektiv producentů a reportérů, kteří působí zejména v televizi, ale i napříč jinými vizuálními médii. Podílejí se na tvorbě prvotřídních vědeckých, historických a jiných programů faktuálního žánru. Kongres nastiňuje, kudy se ubírají zahraniční trendy a zároveň přináší přehled toho nejlepšího z posledních let. Dříve Leigh pracovala osm let jako producentka minisérií a výkonná producentka v televizi ABC TV Science.

  CHRISTINE REISEN - po 21 letech schvalování, koprodukování a programování dokumentů pro francouzsko-německý televizní kanál ARTE France, opustila Christine Reisen svou pracovní pozici v televizi a v roce 2013 se stala nezávislou konzultantkou v tomto odvětví. Pravidelně je oslovovanou členkou pro výběrové rady, tréninkové workshopy, poroty i diskuzní panely. Momentálně je kurátorkou mezinárodního festivalu vědeckých filmů PARISCIENCE a mentorem, expertem a konzultantem pro mezinárodní produkce a instituce.
 
  MICHAEL LONDESBOROUGH pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu anorganické chemie AV ČR. Vede mezinárodní tým, který stojí za objevem prvního boranového laseru na světě. Zároveň patří mezi přední popularizátory vědy v České republice. Mimo angažmá v pořadech veřejnoprávní televize (PORT, Lovci záhad) navštěvuje se svými přednáškami také základní a střední školy. Společně s překladatelem a anglistou Martinem Hilským je protagonistou živého pořadu Chemie lásky. Společně s British Council a dalšími organizacemi spolupracuje na nejrůznějších projektech, jejichž cílem je komunikace vědy. Michael je držitelem Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
 
  OTAKAR FOJT pracuje od roku 2003 jako vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze, kde se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Čtyři roky působil jako vědecký pracovník Univerzity v Yorku a přednášel na britských a kanadských univerzitách. Fojt studoval biomedicínské inženýrství na VUT v Brně a v Merton College Univerzity v Oxfordu se specializací na teorii deterministického chaosu. Věnuje se vědecké komunikaci a transferu technologií.


 

POROTA ČESKÉ SOUTĚŽE
 

  ALEXANDRA HRONCOVÁ je vedoucí Oddělení vnějších vztahů a Marketingu a PR na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mimo vedení médií a komunikačních aktivit také dohlíží na úspěšný projekt Přírodovědci.cz. Má značné marketingové zkušenosti v oblasti vyššího vzdělávání a v soukromém sektoru. Její terciární vzdělávací marketingové týmy získaly řadu ocenění od subjektů jako je Art Directas Club a Akademie věd České republiky.
 
  LUCIE ČESÁLKOVÁ je filmová historička působící na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně, která je přední českou univerzitou s širokým vědecko-výzkumným profilem. Lucie Česálková se badatelsky zabývá dějinami a současností českého dokumentárního filmu a je šéfredaktorkou filmovědného časopisu Iluminace, vydávaného Národním filmovým archivem – specializovanou paměťovou institucí světového významu.
 
  ONDŘEJ VRTIŠKA je novinář píšící o vědě, původním vzděláním biolog. Píše o všech odvětvích vědy, od fyziky přes biomedicínu až po politiku a etiku vědy. Pracoval pro časopisy ABC a TÝDEN, pro Český rozhlas, iHNed.cz a Hospodářské noviny. V současné době pracuje především jako autor na volné noze a redaktor časopisu Vesmír. Jeho práce se také objevila v časopisech Instinkt, Víkend MFD, v českém vydání Newsweeku a v dalších médiích.
 
  ZDENĚK HRADIL je proděkanem pro zahraniční záležitosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také momentálně pracuje na katedře optiky. Přednáší o vlnové optice a kvantové teorii. Jeho zkušenosti z výzkumu zahrnují oblasti teoretické kvantové optiky, nelineární optiky, kvantové teorie a měření, interferometrie, kvantového odhadu a tomografie, kvantové informace a základních aspektů kvantové teorie. Stal se hostujícím vědcem na Dipartimento di Energetica, La Sapienza v Římě, Institut de Physique théorique, EPFL v Lausanne ve Švýcarsku a Atom Institut der Österreichischen Universitaten ve Vídni. Je autorem nebo spoluautorem asi šedesáti prací a jedné monografie.
 


 
POROTA SOUTĚŽE KRÁTKÝCH FILMŮ
 
  IRINA BELYKH nastoupila v roce 2007 k soukromému ruskému TV dodavateli AKADO jako vedoucí akvizice a vytvořila Kinozal 13, televizní kanál věnovaný nezávislé kinematografii. Od roku 2011 do roku 2015 působila Irina jako programová ředitelka současného vědeckého filmového festivalu 360° vytvořeného ve spolupráci s moskevským Polytechnickým muzeem. Od roku 2015 vede nový nezávislý vědecký filmový festival s názvem Současný vědecký filmový festival FANK, který zdědil programový koncept 360°, ale má novou strukturu.
 
 
EVAN HADINGHAM je hlavním kreativním producentem populární televizní vědecké série NOVA, kterou vyrábí společnost WGBH sídlící v americkém Bostonu a již od roku 1974 je vysílána na televizní stanici PBS. Hadingham nese hlavní producentskou zodpovědnost za vyhledávání nových námětů a dohlíží na vědecký obsah všech dokumentů NOVA včetně speciálních sérií. Mezi pořady, na kterých se podílel, patří např. Search for the First Americans, Who Killed the Red Baron?, Decoding Naci Secrets nebo Ancient Computer. Je také autorem množství popularizačních knih a článků o archeologii a prehistorii.
 
  PIOTR SEWERYN v roce 2010 ukončil praktickou školu animace a grafiky Anima Art v Krakově. Zabývá se filmovou produkcí a grafickou animací. Od roku 2014 spolupracuje na vědecké sekci Docs+Science krakovského festivalu, kde měl na starost technickou produkci. V roce 2015 se podílel na přehlídce rovněž dramaturgicky.
© logo AFO | Academia film Olomouc 2017. All rights reserved.
afo@afo.cz   |   Mapa stránek
tel.:    +420 585 633 801
gsm: +420 733 690 758
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.