Zavřít dialog
Please Wait
25 - 30 / 4
2017
AFO | Academia Film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckého a dokumentárního filmu | Academia film Olomouc
šipka menu
AFO
šipka menu
Historie festivalu

Historie festivalu

PŘÍBĚH VĚDY, KTERÝ TRVÁ VÍC NEŽ 50 LET

 

Počátky festivalu: „Velká trojka“

Festival AFO je založen v roce 1966. Je tehdy výsledkem společné iniciativy Krátkého filmu Praha, Univerzity Palackého a Československé akademie věd. Od 50. let vznikají v rámci Krátkého filmu Praha naučné snímky prezentující aktuální vědecké objevy a inovativní postupy tak, aby jim porozuměli nejen vědečtí pracovníci, ale také studenti daného oboru či talentovaní žáci základních škol. Krátký film Praha tak sehrává významnou roli při pořádání první přehlídky v roce 1966, která vzniká především díky iniciativě univerzitního pedagoga Jiřího Stýskala a jeho kolegů Eduarda Petrů a Aleny Štěrbové.
 

V průběhu 60. a 70. let nabývá skromná idea popularizačně-vědecké přehlídky celorepublikového významu. Je ceněna především coby událost sledující stav a proměny filmové dokumentární formy. S rozvojem televizního vysílání v 70. letech se na vzniku populárně-vědeckých filmů začíná podílet i Československá televize, jejíž filmy tak obohacují programovou skladbu festivalu.  

 

 

 

80. léta: zájem o festival roste  

Počet soutěžních filmů se zvyšuje a z původně komorní akademické akce se začíná stávat festival, o nějž jeví zájem i širší veřejnost. Krom televize se v průběhu 80. let výrazně rozvíjí fenomén videa. V roce 1986 festival na tuto skutečnost reaguje a zařazuje do svého programu také jedny z prvních videoprojekcí v Československu. Tento krok má ve své době mimořádný význam. Ústřední půjčovna filmů, která zajišťuje distribuci filmů v ČSSR, totiž začíná teprve 1. ledna 1985 nakupovat videoprogramy z celého světa a ty dále distribuovat do českých a slovenských kin. AFO tak patří mezi první instituce, jež napomáhají rozvoji celistvé sítě videoprogramů.

 

   

 

 

90. léta: z AFO se stává mezinárodní festival  

S rozpadem modelu financování státního filmu se však dostává do existenčních problémů. Krátký film se osamostatňuje a ve větší míře se zabývá koprodukcí celovečerních filmů, zhoršuje se rovněž finanční situace ve školství. Finanční dotace festivalu sice stále plynou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky i z Ministerstva kultury, festival se však musí čím dál více spoléhat na soukromé sponzory. V roce 1997 zřizuje vedení festivalu cenu pro nejlepší multimediální a vzdělávací program, své diváky začíná hledat i mimo dobu konání festivalu v rámci projektu AFO do kraje. V roce 1999 dochází ke změně ve vedení festivalu. Ředitelem AFO se stává Jan Schneider a střídá tak dosavadního ředitele Jindřicha Schulze, toho času prorektora Univerzity Palackého.

 

Přelom milénia: co nejširší publikum

V roce 2001 dochází k částečnému stěhování festivalu do prostor Vlastivědného muzea, kde je zřízeno videofórum, mediafórum a filmový bar: „Chceme zvýšit návštěvnost festivalu. Návrat do míst, kde festival již dříve působil, má přenést akci blíže divákovi tak, jak to koresponduje s mottem a celkovou orientací letošního ročníku. Zkrátka nechceme být festivalem pro vysokoškolské pedagogy a studenty, ale pro co nejširší publikum,“ říká Schneider v dubnu 2001 pro MF DNES.

 

Festival dostává nové jméno: Mezinárodní festival dokumentárních filmů a multimediálních vzdělávacích pořadů. Organizační tým ruší soutěžní kategorii výukových filmů. K výraznějším organizačním změnám dochází v roce 2003. Jana Schneidera střídá ve funkci ředitele Rostislav Hladký, festival mění termín konání a uskutečňuje se poprvé na podzim.

 

 

 

Současnost: akce světového formátu

V roce 2007 přebírá organizaci festivalu Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP. Pořadatelé mu vrací tradiční jarní termín, ředitelem se stává Petr Bilík.  Festival přijímá název Mezinárodní festival populárně-vědeckého a dokumentárního filmu a jeho mottem se stává sousloví „Vidět a vědět“. S novou koncepcí i vedením roste opět zájem o festival především ze strany širší veřejnosti. AFO se stává akcí světového formátu. V programové skladbě festivalu dostávají prostor vzdělávací pořady z produkce BBC či Discovery. Academia Film Olomouc již nechce být pouhou atrakcí, jež bude slovy Petra Bilíka „nucena měnit svou tvář podle nálad a momentálních postojů publika“. Chce být „uměleckou encyklopedií poučných a inspirujících zážitků“.

 

V roce 2011 se do čela festivalu staví Jakub Korda. Mimo dvou páteřních soutěžních sekcí (nejlepší světový a český populárně-vědecký snímek), se program AFO skládá z tematických programových sekcí, které mapují přírodní i humanitní oblasti vědeckého vesmíru. Festival se zabývá hraničními podobami genderu, střetem mezi vědou a náboženstvím, globálním oteplováním, legalizací marihuany, otázkou sebevraždy, složitostí kosmu i světlou a temnou stránkou videoher. Na zdánlivě běžná témata nahlíží z netradičních úhlů pohledu, úspěšně bojuje s neznalostí a informačními bariérami a klade velký důraz na kritické myšlení.    
 

Na 49. ročník festivalu v roce 2014 se akredituje celkem 4067 návštěvníků a zamíří na něj 317 českých i zahraničních hostů. V nabídce je 8 programových sekcí a celkem 92 aktuálních populárně-vědeckých snímků.


Rok 2015 se nese ve znamení jubilejního 50. ročníku, do jehož čela se staví nový ředitel Matěj Dostálek. Festival znovu překonává rekord v návštěvnosti a eviduje na 5 800 akreditovaných návštěvníků. Hlavním tahákem jsou vědecká esa světového formátu Lawrence M. Krauss a Richard Dawkins, jejichž cyklus intelektuálních diskuzí Origins Dialogue se tak díky AFO vůbec poprvé dostává do České republiky. Oba dva si v letech 2014 - 2015 z Olomouce odvážejí Cenu za osobní přínos popularizaci vědy.

 

AFO s číslem 51 znovu promění Olomouc v srdce popularizace vědy přesně ve dnech 19. - 24. dubna 2016. 

 

     

 

 

© logo AFO | Academia film Olomouc 2017. All rights reserved.
afo@afo.cz   |   Mapa stránek
tel.:    +420 585 633 801
gsm: +420 733 690 758
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.